NISSAN NEXT

[...]

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ VỀ THƯƠNG HIỆU NISSAN

Niềm tin cốt lõi của người sáng lập Nissan Yoshisuke Aikawa sinh năm 1880 là: [...]